تبلیغات
حقوق بانکی - شاکی خصوصی در مورد چک
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:16 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

اگر چک به بانک منتقل شده باشد فقط بانک منتقل الیه حق اقامه دعوی یا طرح شکایت کیفری دارد ولی اگر برای وصول به بانک داده شده باشد، دارنده آن می تواند شکایت حقوقی یا جزائی نماید.

سؤال: اگر چکی به بانک واگذار شده باشد اقامه دعوی علیه صادر کننده آن حق بانک است یا صاحب اصلی چک؟

شماره و تاریخ نظریه: 2458/7 8/6/1359

نظریه اداره حقوقی

طبق ماده 10 قانون صدور چک ، اگر چک از طرف صاحب آن به بانک انتقال پیدا کرده باشد دیگر برای مشارالیه حق طرح دعوای کیفری باقی نمی ماند ولی چنانچه صاحب چک به منظور وصول وجه چک و واریز به حساب جاری خود آن را در اختیار بانک بگذارد و بلامحل بودن از طرف بانک کارگزار اعلام گردد ، حق طرح دعوای کیفری در چنین حالتی برای صاحب اصلی چک باقیست و می تواند برای حفظ حقوق خود دعوی جزائی برای علیه صادر کننده طرح نماید.

طبقه بندی: حقوق بانکی،