تبلیغات
حقوق بانکی - استرداد سپرده به لحاظ از بین رفتن سوابق موجه نیست
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:15 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

سؤال: در صورتی که پرونده چک در اثر حریق و امثال آن از بین رفته باشد و متهم به صدور چک قبض سپرده در پرونده داشته و دسترسی به شاکی و وکیل وی نیز مقدور نباشد آیا می توان دستور پرداخت وجه سپرده را به متهم داد یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه: 1307/7- 9/4/1358

نظریه اداره حقوقی

با توجه به ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری و عمومات قانون چک بلامحل استرداد وجه الضمان که در مقام تأمین از صاادر کننده چک اخذ گردیده جز در موارد قانونی مانند گذشت ، برائت متهم صدور حکم و اجراء آن و غیره موجه نیست . علیهذا استرداد سپرده در مورد سؤال صرفا به لحاظ نبودن شاکی و وکیل او در محل و از بین رفتن سوابق مجوزی ندارد.


طبقه بندی: حقوق بانکی،