تبلیغات
حقوق بانکی - اجرا احکام جزای نقدی (تقسیط جزای نقدی)
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:14 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

مسئله:شخصی به جرم صدور چکهای بی محل پس از تحمل حبس در خصوص پرداخت غرامت با دادسرا قرار تقسیط منعقد نموده و پس از پرداخت چند قسط به اتهام دیگری در بازداشت بوده و ضمن مشروحه ای از پرداخت اقساط معوقه اظهار عجز می نماید ،با عنایت بگردش کار آیا دایره اجرای احکام میتواند تحمل بازداشت فعلی او را از بابت تعهد پرداخت اقساط بازا هر روز پانصد ریال محاسبه و مستهلک نماید یا خیر ؟

اداره حقوقی وزارت دادگستری بر حسب نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری که در تاریخ 13/4/1353 تشکیل شده چنین پاسخ داده است:

طبق ماده 17 قانون مجازات عمومی اگر محکوم به جزای نقدی قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور بابت جزای نقدی احتساب می شود ولی در مورد استعلام محکوم علیه بعد از صدور حکم و اجرای قسمتی از مجازات به اتهامی دیگر بازداشت شده و نمی توان این بازداشت را بابت محکومیت سابق او احتساب کرد .شرایط قضیه در اینمورد معکوس و مغایر موردیست که در ماده فوق بیان شده است.

در مورد سوال-دادستان باید طبق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، دستور اجرای احکام را به زندان بدهد. مدت بازدشت محکوم علیه از تاریخ ابلاغ این دستور بابت محکومیت به جزای نقدی احتساب خواهد شد .ضمنا این بازداشت با بازداشت موضوع قرار تامین مانعة الجمع نیست .چه منظور از اخذ تامین جلوگیری از فرار و اختفای متهم می باشد که با بازداشت او منظور حاصل است.


طبقه بندی: حقوق بانکی،