تبلیغات
حقوق بانکی - مسئولیت تضامنی در مورد صدور چک بلامحل
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:23 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

صدور حکم محکومیت تضامنی در مورد صدور چک بلامحل موجه نیست و مجازات هر یک از صادر کنندگان چک مجازات فاعل مستقل است.

سؤال: آیا صدور حکم محکومیت به جزای نقدی در مورد افرادی که بالاتفاق به صدور چک بلامحل اقدام نموده اند به شکل تضامنی است یا مستقل؟

شماره و تاریخ نظریه: 2753/7 8/6/1368

نظریه اداره حقوقی

با توجه به ماده 6 قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 که به موجب آن هر کس چک بلامحل صادر کند به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم می شود و با عنایت به ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 که در جرائم عمدی قابل تعزیز مجازات شریکد جرم را مجازات فاعل مستقل تعیین کرده است معلوم می شود که در مورد سؤال دادگاه باید هر یک از صادر کنندگان چک را به مجازات فاعل مستقل آن جرم (جبس و جزای نقدی معادل ربع وجه چک) محکوم کند و صدور حکم محکومیت تضامنی ایشان بپرداخت جزای نقدی بدون وجود نص خاص وجهه قانونی ندارد.


طبقه بندی: حقوق بانکی،