تبلیغات
حقوق بانکی - تعقیب معرف در افتتاح حساب جاری
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:20 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک 

معرف در افتتاح حساب جاری را نمی توان معاون جرم دانست.

سؤال : آیا کسی که موجبات افتتاح حساب جاری را برای صادر کننده چک بلامحل فراهم می نماید به عبارت دیگر معرف صادر کننده چک را می توان به عنوان معاون جرم تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر ؟

شماره و تاریخ نظریه : 6219/7 16/11/ 1365

نظریه اداره حقوقی

به موجب قانون چک ، قانون گذار فقط صادر کننده چک را مسئول و به استناد ماده 6 ناظر به ماده 2 همان قانون قابل مجازات می داند.

معرف در افتتاح حساب جاری به عنوان معاون در بزه صدور چک بلامحل شناخته نشده است.

روزنامه رسمی 11/2/1381

سؤال : آیا دادن چک بدون تاریخ به معنی دادن اختیار گذاشتن تاریخ به دارنده چک است و در صورتی که دارنده چک پس از مدتی روی آن تاریخ بگذارد جعل محسوب می شود یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه: 21/7 15/11/1381

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین

دادن چک های سفید امضاء ظهور دارد در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک، بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفا به معنای آنست که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه ان بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی آید و جرم نیست.


طبقه بندی: حقوق بانکی،