تبلیغات
حقوق بانکی - احضار متهم به صدور چک بلامحل وسیله انتشار آگهی
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:19 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

احضار متهم به صدور چک بلامحل وسیله انتشار آگهی قانونی نیست.

سؤال : در صورتی که متهم به صدور چک بلامحل مجهول المکان باشد آیا در اجرای ماده 21 قانون چک پرونده را باید به دادگاه ارسال نمود و یا در اجرای ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری متهم می بایست وسیله انتشار آگهی احضار شود؟

نظریه اداره حقوقی

قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 قانون خاص و مؤخر التصویب و وارد بر عمومات قانون آئین دادرسی کیفری است و چون ماده 21 قانون چک ناظر به مورد است بنابراین اجرای ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری خالی از اشکال نیست.


طبقه بندی: حقوق بانکی،