تبلیغات
حقوق بانکی - چک صادره بر عهده صندوقهای قرض الحسنه
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:19 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

حواله های صادره بر عهده صندوق های قرض الحسنه ، چک موضوع قانون صدور چک نیستند.

سؤال : صندوق های قرض الحسنه برگهایی شبیه چک های بانک صادر و در اختیار مشتریان می گذارند. آیا برگ های مذکور حکم چک بانکی را دارند و در صورت نداشتن محل، صادر کننده آنها قابل تعقیب کیفری می باشد یا نه ؟

شماره و تاریخ نظریه: 1594/7 27/4/1362

نظریه اداره حقوقی

با توجه به ماده 1 قانون صدور چک بلامحل که به موجب آن چک های صادره بر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا و مشمول مقررات قانون صدور چک است واز آنجا که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نمی باشند، بنابراین حواله های صادره از جانب آنها چک تلقی نمی گردد بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است.


طبقه بندی: حقوق بانکی،