تبلیغات
حقوق بانکی - پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از وجه الضمان
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:18 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک 

پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از وجه الضمان ایداع شده، در صورتی که متعلق به شخص متهم نباشد صحیح نیست.

سؤال: در پرداخت چک بلامحل اگر شخص دیگری برای آزادی متهم وجه الضمان پرداخت نموده باشد آیا می شود از آن محل خسارات مدعی خصوصی را پرداخت نمود یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه: 1087/7 8/4/1362

نظریه اداره حقوقی

 چون پرداخت وجه الضمان از ناحیه غیر متهم فقط به منظور آزادی متهم است و تبصره 1 ماده 17 قانون صدور چک ناظر به مواردی است که وجه الضمان متعلق به متهم بوده و از طرف او ایداع شده باشد لذا پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از مال متعلق به غیر ( وجه الضمان سپرده شده از ناحیه غیر متهم) مخالف اصول و غیر صحیح است.


طبقه بندی: حقوق بانکی،