تبلیغات
حقوق بانکی - نقص امضاء در حساب جاری با دو امضاء
تاریخ : دوشنبه 22 اسفند 1390 | 11:17 ق.ظ | نویسنده : احمد ولی پور

پرسش و پاسخ چک

در صورتی که صادر کننده چک با علم به نقص امضاء آن را به دارنده آن تسلیم نموده باشد قابل تعقیب کیفری است.

سؤال: در صورتی که حساب جاری متعلق به دو نفز باشد و چکی که از آن حساب صادر شده فقط یکی از دارندگان حساب آن را امضاء نموده باشد و بانک محال علیه به لحاظ نقص امضاء گواهینامه عدم پرداخت صادر نماید آیا امضاء کننده را می توان صادر کننده چک بلامحل تعقیب کیفری نمود یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه: 1662/7 8/6/1360

نظریه اداره حقوقی

چنانچه امضاء کننده چک با علم به نقص امضاء چک را جهت مراجعه به بانک به دارنده آن تسلیم نموده باشد عملش مشمول ماده 6 قانون صدور چک بی محل و قابل تعقیب کیفری است.


طبقه بندی: حقوق بانکی،